Special thanks to Douglas Kupas, MD – Pennsylvania Commonwealth EMS Medical Director & Scott Lynn, EMT-P for their incredibly valuable input.

Dziękuję organizatorom szczecińskiego spotkania RPG za wyróżnienie i zaproszenie do udziału!

Linki do wytycznych:

  1. Pennsylvania Statewide EMS Protocols
  2. Model EMS Clinical Guidelines Project