Pacjent: … w drodze do biblioteki… Lekarz: ummmm…. [kaszel, krztusi się, itp odłosy]… do biblioteki?