Pacjent: … w drodze do biblioteki…

Lekarz: ummmm…. [kaszel, krztusi się, itp odłosy]… do biblioteki?